Konference Jak na dezinformace?

Letošní konferenci k mediálnímu vzdělávání uspořádal JSNS.cz v úterý 5. prosince 2023 v Centru současného umění DOX, za podpory Ministerstva kultury České republiky. Konference byla primárně určena pro vyučující a metodiky prevence ze základních a středních škol, knihovníky, ale také další vzdělavatele a zástupce neziskových organizací.  

Doporučujeme:

Užitečné Facebook stránky a skupiny:

Vždy aktuální a nejširší seznam dezinformačních webů:

Užitečné webové stránky:

Důvěryhodná média:

(více viz nfnz.cz/rating-medii/)